Прокопенко, В. «До питання еволюції східноєвропейських шабельних перехресть XV–XVII ст.». Стрій, вип. 2 (2), Жовтень 2020, с. 65-80, http://www.striy.org.ua/index.php/striy/article/view/Striy2_Prokopenko.